Przejdź do treści

Olimpia 2024 – budowa zadaszeń przyszkolnych ruszyła

Rozpoczęto realizację kilkuset inwestycji prowadzonych w ramach rządowego programu budowy przyszkolnych hal sportowych, stanowiącego inicjatywę Ministra Sportu. Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowej na terenach placówek edukacyjnych, które jest realizowane poprzez wsparcie budowy zadaszeń przyszkolnych i modernizacji istniejących boisk. Program został zainicjowany w odpowiedzi na niewielki odsetek nowoczesnych obiektów sportowych w gminach i powiatach w całym kraju.

Jak pozyskać dotację z Programu Olimpia 2024?

Aby zostać beneficjentem wspomnianego programu, konieczne jest przestrzeganie określonych procedur oraz spełnienie ustalonych kryteriów. W pierwszej kolejności warto zaznajomić się z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, które są ogłaszane na oficjalnej stronie internetowej ministerstwa. Istotne jest również sprawdzenie dostępności środków finansowych, ponieważ programy rządowe mogą ulegać zmianom w tym zakresie.

Jednostki samorządu terytorialnego, chcąc ubiegać się o dofinansowanie, muszą posiadać dostęp do odpowiedniej powierzchni budowlanej, na której planują zrealizować inwestycję. Ważne jest uzyskanie zgody na użytkowanie gruntu na okres najbliższych 10 lat od zakończenia budowy. Ponadto jednostka samorządu terytorialnego powinna być w stanie zabezpieczyć finansowanie inwestycji, uwzględniając własny wkład finansowy, który jest określony jako 30% procent kosztów projektu. Tym samym dotacja rządowa może wynieść nie więcej niż 70 proc potrzebnego budżetu.

Oceniana jest również jakość planowanej inwestycji, z uwzględnieniem zgodności projektu z zapotrzebowaniem lokalnej społeczności. Profesjonalna koncepcja architektoniczna jest kluczowym elementem, obejmującym aspekty ekologiczne i energooszczędne.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wnioski są oceniane pod kątem spełnienia wymagań i kryteriów programu. Po uzyskaniu dofinansowania, istotne jest ścisłe monitorowanie postępu projektu, aby zapewnić zgodność z zatwierdzonymi planami.

Zadaszenia przyszkolne obiektów sportowych w ramach projektu rządowego

Wszystkie inwestycje realizowane w ramach programu związane z obiektami sportowymi muszą spełniać wysokie standardy użyteczności. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, co stanowi kluczowy element całego projektu. Nowo powstające hale sportowe muszą być również w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ten aspekt jest istotny w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu osób upośledzonych z przestrzeni publicznej, co wymaga szczególnej uwagi podczas projektowania i realizacji budowy obiektów sportowych. Ważnym celem przeprowadzenia inwestycji jest stworzenie infrastruktury sportowej, która będzie dostępna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich zdolności fizycznych czy ograniczeń.

Nowy obiekt sportowy na mapie miasta

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski już na początku 2024 roku mogła podzielić się dobrymi wieściami. Samorząd wytypował wykonawcę inwestycji związanej z budową boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w tym mieście i podpisał umowę na realizację przedsięwzięcia. W ramach Programu Olimpia miasto otrzymało dotację na ten cel wynoszącą ponad 2 mln złotych, natomiast całość inwestycji to koszt 3,5 mln złotych.

Planowana inwestycja obejmie budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 m x 40 m, którego nawierzchnia zostanie wykonana z poliuretanu, zapewniając optymalne warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Szkielet wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji spełni najwyższe standardy bezpieczeństwa, w zgodzie z wymogami budowy hal łukowych.

Obiekt ten będzie integralnie połączony z istniejącym budynkiem szkoły poprzez łącznik, co ułatwi płynne przemieszczanie się bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Infrastruktura zadaszenia przyszkolnego obejmie kompleksowe wyposażenie techniczne, takie jak instalacja elektryczna, oświetleniowa, wentylacyjna, a także alarm i monitoring.

Przewiduje się, że inwestycja zostanie zakończona do 30 października 2024 roku, co pozwoli na szybkie udostępnienie nowej infrastruktury sportowej uczniom i społeczności lokalnej. Realizacja tego projektu ma na celu nie tylko poprawę jakości zajęć sportowych, ale również stworzenie nowoczesnej przestrzeni, sprzyjającej aktywności fizycznej oraz rozwijającej zainteresowania sportowe.

Hala sportowa współfinansowana ze środków rządowych

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podpisał umowę z wykonawcą na wybudowanie  nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przyszkolnym, które stanowić będzie integralną część Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu.

Projekt obejmuje budowę hali o nowoczesnej nawierzchni poliuretanowej, z zadaszeniem opartym na konstrukcji łukowej. Dodatkowo, w ramach zadania, powstanie nowoczesne zaplecze szatniowo-sanitarne, a hala sportowa zostanie połączona z istniejącym budynkiem szkoły korytarzem. Planowane jest kompleksowe wyposażenie obiektu, obejmujące instalacje wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz dostarczenie niezbędnego sprzętu sportowego.

Realizacja tego przedsięwzięcia to kluczowy krok w rozwoju infrastruktury sportowej w regionie. Oczekiwane korzyści obejmują nie tylko poprawę jakości zajęć edukacyjno-sportowych dla uczniów, ale również otwarcie nowoczesnego miejsca rekreacji dla lokalnej społeczności. Boisko wielofunkcyjne, dostosowane do różnorodnych dyscyplin sportowych, nie tylko zaspokoi potrzeby szkolne, ale także stanie się atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców w różnym wieku.

Dofinansowanie ze środków Programu Olimpia to ważny krok w kierunku wspierania zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej społeczności lokalnych. Nowoczesna infrastruktura sportowa będzie stanowiła znaczący czynnik wzmacniający użyteczność przestrzeni oświatowej oraz stanie się miejscem integracji dla mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *